Występowanie niekorzystnych warunków geologicznych

Instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne

14 września 2017 Budownictwo 0

Nie każda inwestycja otrzymuje pozwolenie na budowę. Wynika to z faktu, że w wielu miejscach w Polsce grunt po prostu nie sprzyja budowie. Aby to sprawdzić, należy skorzystać z usług firm geotechnicznych i geologicznych, które na co dzień zajmują się wykonywaniem odwiertów i badaniem gruntów.

Skomplikowane warunki gruntowe na wielu obszarach w Polsce

badania geotechnicznePo takim badaniu zlecający otrzymuje dokumentację wraz z opinią geotechniczną. Wynikiem takiego badania mogą być np. skomplikowane warunki gruntowe. Ten wynik nigdy nie jest korzystny, bo zazwyczaj oznacza różnego rodzaju problemy. Na takich gruntach występują już niekorzystne warunki geologiczne. Pojawiają się tutaj zjawiska i formy krasowe, osuwiska, formy sufozyjne, kurzawskowe, glacitektoniczne. Oprócz tego skomplikowane warunki gruntowe obejmują również grunty ekspansywne i zapadowe. Takie grunty pojawiają się np. na terenach, gdzie dochodzi do występowania szkód górniczych (np. na Górnym Śląsku). Dlatego badania geotechniczne powinny być wykonywane zawsze przed rozpoczęciem inwestycji. Skomplikowane warunki gruntowe obejmują również nieciągłe deformacje górotworu. Wbrew pozorom takie deformacje występują nie tylko na terenach górskich. Niekorzystne warunki gruntowe dotyczą również obszarów dolin i delt rzek. Wiadomo, że jest to teren podmokły, który ulega dość szybkim zmianom, nie wspominając o tym, że na takich obszarach może dochodzić do powodzi, jeśli rzeka nie jest odpowiednio zabezpieczona.

Warto wspomnieć również o obszarach morskich, które warunki gruntowe także są skomplikowane i nie zawsze można uzyskać pozwolenie na budowę na tym terenie. Profesjonalna oceną warunków gruntowych zajmie się firma geotechniczna, geologiczna, która wykona odpowiednie badania gruntu. Korzysta się tutaj nie tylko z odwiertów, ale i bardziej skomplikowanych metod.