System integrujący i kontrolujący procesy w przedsiębiorstwie

Systemy ERP są przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Obejmują wszystkie procesy produkcji i dystrybucji, integrują różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawniają przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i zapewniają błyskawiczne reagowanie na zmiany popytu.

Błyskawiczne planowanie zasobów przedsiębiorstwa dzięki ERP

oprogramowanie erp dla firmSystem korzeniami sięga metodologii MRP oraz MRP II. Wykształciły się poprzez wielokrotne dodawanie do nich kolejnych modułów i często nazywane są MRP III. Czym więc jest oprogramowanie erp dla firm? Krótko mówiąc, jest to zintegrowany system informatyczny, który umożliwia integrowanie działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów, oraz uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych, umożliwia symulację różnorodnych działań, analizę ich przebiegu oraz skutków, co pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. W aplikacjach ERP online informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji. Skupiając uwagę na wykorzystaniu systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie, należy podkreślić znaczenie procesu jego wdrożenia. Główną zaletą systemu tej klasy jest modułowość, umożliwiająca informatyzację wybranych procesów. Pozwala to dostosować wdrażany system do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa, oraz skomponowanie własnego modelu.

Wdrożenie systemu wpływa również na reorganizację realizowanych procesów i nowe spojrzenie kierownictwa na ich nadzór. Zadaniem systemu jest integracja działów objętych jego zasięgiem, a także zwiększenie skuteczności przepływu informacji i kontrolowania przebiegu procesów gospodarczych, w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. 

About the author: Andrzej Szczęch