Osuszanie budynków metodami inwazyjnymi oraz nieinwazyjnymi

Instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne

31 maja 2017 Budownictwo 0

Osuszanie budynków to konieczność spowodowana nie tylko tak ekstremalnymi przypadkami jak powódź czy zalanie. Wiele starszych budynków z powodu źle wykonanej izolacji lub jej braku wymaga osuszania, ponieważ w takich warunkach nie można mieszkać.

Dokładne osuszanie budynków metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi

Pierwsządokładne osuszanie budynków w mazowieckim metodą osuszania budynków jest iniekcja. Istotą działania metod iniekcyjnych zawiera się w stworzeniu przegrody hydrofobowej albo uszczelniającej. Taką przegrodę uzyskuje się opróżniając komory oraz kapilary z wody i wprowadzając w to miejsce środki hydrofobowe. Drugą metodą jest termoiniekcja, którą stosuje się w celu utworzenia bariery przed podsiąkaniem kapilarnym. Polega to na nawierceniu otworów w mokrych murach nieprzelotowych i wdmuchiwaniu w nie suchego powietrza za pomocą specjalnych urządzeń. Następnie w suchych murach tworzy się bariery hydrofobowe czyli bariery dla wilgoci. Kolejną metodą jest iniekcja krystaliczna. Stosuje się ją w przypadku kiedy budynek uległ zawilgoceniu na skutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Jej działanie polega na utworzeniu warstwy izolacyjnej z wykrystalizowanych nieprzepuszczalnych w wodzie minerałów w porach i kapilarach materiału budowlanego. Metodą nieinwazyjną jest kondensacja, czyli osuszanie powietrza w pomieszczeniach przez skraplanie zawartej w nim pary wodnej. W wyniku tego znacznie obniża się wilgotność powietrza a wilgoć zawarta w murze odparowuje. Dokładne osuszanie budynków w mazowieckim jest istotne, ponieważ wilgoć nie powróci.

Jeśli mamy problem z wilgocią w swoim domu warto wezwać firmę, która znajdzie przyczynę oraz pozbędzie się kłopotu, dzięki zastosowaniu jednej w wyżej wymienionych metod osuszania budynków. Każda metoda powinna być odpowiednio dobrana do stopnia zawilgocenia oraz materiałów, z których wykonane są fundamenty.