Opcje podatkowe

Optymalizacja, to metoda wyznaczania najlepszego, rozumianego jako optymalny rozwiązania w danej dziedzinie. Jeżeli chodzi o podatki jest ona możliwa, jednak nie zawsze istnieje dobre rozwiązanie. Mając świadomość, że prawo podatkowe przewiduje kilka możliwości rozliczeń, można starać się wybrać najbardziej korzystne.

Rodzaje opodatkowania

optymalizacja podatkowaW wielu przypadkach ludzie nie mają świadomości, że mogą wybrać pomiędzy różnymi rodzajami opodatkowania. Form tych nie jest wiele, jednak umożliwiają czasem wygenerowanie drobnych oszczędności. Optymalizacja podatkowa bardzo często stosowana jest przez duże firmy, korzystające z usług doradców podatkowych. Mniejszych firm niestety niejednokrotnie zwyczajnie na to nie stać, choć to dla nich w dużej mierze te możliwości zostały przewidziane. Wybór najlepszego opodatkowania nie zawsze jest jednak możliwy. Często wiąże się to ze sporym ryzykiem. Przedsiębiorca może bowiem zadecydować, czy chce być objęty wyższym podatkiem od dochodu (który to jest rozumiany jako sam zysk, od całości uzyskanych pieniędzy odliczane są koszty ich uzyskania), bądź też niższym podatkiem od przychodu (nie odlicza się kosztów uzyskania, podstawą opodatkowania są wszystkie pieniądze, jakie wpłynęły do firmy w danym okresie rozliczeniowym). Ciężko jest wybrać odpowiednią opcję, gdyż tak naprawdę całość oparta jest na spekulacjach. Jeżeli w danym roku koszty okażą się wyższe niż w latach potrzebnych (często mają na to wpływ przyczyny losowe), przedsiębiorca na zmianie rodzaju podatku będzie stratny.

Bardzo często przedsiębiorcy nie zmieniają rodzaju opodatkowania, gdyż jest to swojego rodzaju hazard. Ciężko jest określić, to tak naprawdę przyniesie nam zysk. Optymalizacja podatkowa w tym wypadku nie ma szczególnego zastosowania, gdyż nie ma możliwości przewidzenia wszystkich aspektów.

About the author: Urszula Bereza